/Makaleler

Asp.Net Repeater Kullanımı

Asp.Net Repeater kullanımı ve özellikleri basit ama kullanışlı bir kontroldür. Benim özellikle kullandığım özelliklerinden bahsetmek istiyorum.  OnItemCommand Bu özellik ile Repeater içindeki Tetiklemelere ulaşabilyoruz. Örneğin: "" rptKaliplar adında bir Repeaterımız var. asp:LinkButton runat="server" ID="lbtnDuzenle" CommandArgument='<%#Eval("model_id") [...]

By |13:00|Categories: AspNet|Tags: , , , |0 Comments

ASP. Net ile Modal Kullanımı

Asp.Net Projelerinde Bootstrap Modal Kullanımı   Bootstrap Modal Divi <div class="modal fade" id="myModal" role="dialog"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-body"> İçeriği Buraya Ekleyin   </div> </div> </div> </div> Tetiklenmesini istediğiniz olayın kod kısmına ekleyin. ScriptManager.RegisterStartupScript(this, [...]

By |14:44|Categories: AspNet|Tags: , , , |0 Comments

Google Adwords Nedir ?

Google Adwords , amacınız ister bir ürün veya hizmet satmak olsun, ister sitenizin popüleritesini arttırmak olsun tüm reklamınızın kontrolünün, reklamınızın ulaşacağı kitleden, bu kitelenin reklam sonrası reaksiyonuna kadar ölçümleyebileceğiniz, yazılı basın ve görsel basına göre [...]

By |17:33|Categories: Google Adwords|Tags: , , |0 Comments